Grafika vizitiek – Návod, ako ju správne pripraviť.

k

Rozmer grafiky 96x56mm

Rozmer grafiky musí byť zväčšený o 3mm z každej strany (spadávka) oproti finálnemu rozmeru 90x50mm. Spadávka sa po vytlačení oreže a ostane finálny rozmer 90x50mm.

Rozmer vizitky 90x50mm

Vaša vizitka bude po vytlačení a orezaní mať štandardný rozmer 90x50mm.

b

Rozmer obsahu 84x44mm

Text a logo na vizitke by nemali presahovať rozmer 84x44mm, teda mali by byť vzdialené minimálne 3mm od línie orezu.

Typ súboru PDF, JPG, PNG

Grafiku môžete zasielať ideálne vo formáte PDF alebo JPG/PNG. Rozlíšenie 300dpi.

Grafika vizitiek (formát 90 x 50 mm) musí byť pripravená aj so spadávkou 3mm z každej strany, t.j. celkový rozmer grafiky má byť 96 x 56mm. Minimálne rozlíšenie 300dpi. Vyžadujeme, aby boli všetky texty a logo umiestnené v bezpečnej línií t.j. 84 x 44mm (teda vzdialené minimálne 3mm od línie orezu). Grafické súbory nám prosím zasielajte ideálne vo formáte pdf. V prípade nejasností s prípravou grafického návrhu nás prosím kontaktujte, radi vám zodpovieme vaše otázky či už telefonicky alebo e-mailom. Grafické podklady nám môžete zasielať emailom (do 20mb) alebo cez www.uschovna.sk.

V prípade záujmu Vám grafiku môžeme pripraviť aj my. Cena bežného grafického návrhu vizitiek je 5,00 €.

Ako objednať vizitky? Vyberte si.

Kontaktné informácie

E-mail:
info@vizitkylacno.sk
Telefón:
+421 948 348 968
Prevádzkové hodiny:
Pondelok až piatok od 9:00 do 17:00

Objednávky prijímame:

E-mailom
Objednávku môžete urobiť kedykoľvek
Telefonicky
Počas pracovných dní v čase 09.00 – 17.00
Prostredníctvom kontaktného formulára
Objednávku môžete urobiť kedykoľvek

Potrebujete vytlačiť iné materiály?

Ak máte záujem o výrobu letákov, plagátov, katalógov, bannerov, reklamných tabúľ, obálok alebo iných tlačovín, navštívte webovú stránku našej reklamnej agentúry: www.acemedia.sk